Kutná Hora Neškaredice

O Neškaredicích

Trochu historie: Vesnice „Neškaredice“ byla založena okolo roku 1402, byť je uváděno, že v roce 1390 byla ves s tvrzí majetkem kutnohorského rychtáře Ondřeje Plumlina. Obec se rozkládá na obou březích potoka „Křenovka“. Okresní silnice prochází vsí od Kutné Hory do Třebešic s odbočkou do Církvice. Domy stojí po obou stranách silnice i potoka, náves vlastně tvoří linie této silnice. Leží na úpatí vrchu „Vinice“ (obecně zvaná Šafranice), který dosahuje výše 265 m.

Počátkem 15. století připadly Neškaredice jako odúmrť králi, v průběhu 15. a 16. století se jejich majitelé z řad drobné šlechty a kutnohorských měšťanů často střídaly. V roce 1926 získali Neškaredice kutnohorští Jesuité. V létech 1773 až 1824 byla ves ve vlastnictví Náboženské Matice. Následně, až do roku 1848, kdy vznikla samostatná obec Nešakredice, byly součástí Křesetického panství Josefa Františka Svobody.

Dříve v Neškaredicích stávalo hospodářské stavení č.p. 35 zvané Na vinici, protože se tu v dobách dřívějších pěstovala vinná réva asi od 14. století, zánik vinic je po roce 1785, kdy byly podle zachovaných dokumentů naposled osázeny a poté zanikly. Jejich rozloha byla 13 hektarů.

Nejznámější jména používaná od roku 1785 jsou: na Šafranici, na Vinici, Krumplíř, na Kamenici, u Tří dubů, Paříbok a údolí zvané Cukmantl.

Škola (čp. 54) s kaplí sv. Jana Nepomuckého na začátku 20. století.

Škola (čp. 54) s kaplí na začátku 20. století.

Ta samá škola na počátku 21. století bez kaple (a bez žáků).

Ta samá škola na počátku 21. století bez kaple (a bez žáků).

Škola byla postavena v roce 1854 (výuka ukončena v roce 1984), předtím se k výuce používal dřevěný domek slámou pokrytý. Významnou památkou byla osmiboká kaple sv. Jana Nepomuckého postavená v barokním slohu v roce 1731. Po 2. světové válce však chátrala a v roce 1963 byla zbořena.

V létech 1952 až 1953 v obci existovalo JZD, jehož hospodářství následně převzal Státní statek Čáslav. Od roku 1961 patří vesnice administrativně do rámce kutnohorské aglomerace. Do těchto dnů je tedy částí Kutné Hory. Na počátku 60. let začala v Neškaredicích vznikat silná romská komunita obývající především dům čp. 7, tzv. Koudelárnu, která je řadu let v havarijním stavu a není obývána.

Státní statek Čáslav zanikl počátkem 90. let minulého století a s ním ukončilo i činnost místní „JZD“. Nyní se v jeho areálu, který v roce 2006 koupila firma ZERS spol. s r. o., nachází Recyklační centrum Kutná Hora.

Počty obyvatel a domů v Neškaredicích v létech 1869 až 2011
Rok
1869
1880
1890
1900
1910
1921
1930
1950
1961
1970
1980
1991
2001
2011
Obyvatel
442
400
498
467
398
395
377
211
247
272
269
219
268
271
Domů
55
56
57
56
56
56
63
66
58
58
74
73
86
(r. 2009)

 

Současnost: V Neškaredicích je dle dostupných pramenů asi 82 adres, pravděpodobně něco přes 300 obyvatel. Přesněji nejde určit, protože zde žije mnoho Rómů a jejich migrace je nezmapovatelná. Městská hromadná autobusová doprava zde není, ale tzv. státní linka projíždí několikrát za den. Vlaková stanice Církvice je vzdálena 1,5 km. Po hlavní silnici vede cyklostezka z Kutné Hory do Čáslavi. Podnikatelská aktivita mizivá. Statek, kde dříve byla zaměstnána většina místních obyvatel, slouží, jak již bylo uvedeno, jako recyklační centrum. Prozatím je v provozu malý obchod s potravinami, pohostinství Tropick, které s ním sousedilo, je zavřené, kdysi slavný Hostinec Metro je zrušen. Protože správa Neškaredic spadá pod radnici v Kutné Hoře, jsou problémy s úklidem veřejného prostranství a se sekáním zelených ploch, takže celkový vzhled je ne vždy upravený. K pořádku nepřispívá ani větší počet nepřizpůsobivých občanů, kteří na pořádek v okolí svých domů nedbají.

 

Budoucnost: ???
Po roce 2010 přišla pražská společnost Carpias, SE s projektem na revitalizaci vesnice. Na jedné straně má dojít k obnově historických statků a jejich udržování formou agroturistiky, na druhé pak k výstavbě nových objektů, jenž by měly nabízet služby péče o duši a tělo, tedy wellness a fitness.
Skutečnost je však taková, že od té doby v obci zpustlo, či přímo spadlo několik domů a hospodářských budov a obec pro náhodné projíždějící působí spíše jako „vesnice duchů“ namísto očekávaného satelitního městečka Kutné Hory.

Ještě delší čas je diskutována výstavba obecní kanalizace. Od roku 2009 byly probírány varianty nejrůznějšího napojení na stávající kanalizaci. Až koncem roku 2014 byla s Vodohospodářskou společností Vrchlice – Maleč, a.s. připravena varianta napojení směrem ke křižovatce Neškaredice – Perštejnec. Dál by měly být splašky vedeny samospádem do modernizované čističky na Karlově. Využitý výkop má být rovněž použit i pro vodovod.
Projekt byl občanům Neškaredic představen koncem léta 2015. Přestože investor nezískal ještě všechny dokumenty, byla 11. 11. 2015 na stavební úřad podána příslušná žádost. Dokumentace měla být podle plánu hotova do konce roku 2016 a projekt realizován koncem roku 2017.

p2100014